Pin Code van je Electronische Identiteitskaart verloren of vergeten ?

elektronische identiteitskaart: aanvraag van een nieuwe PUK-code kan nu ook via het internet

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien men de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen. Sommige gemeenten bieden deze dienst aan via hun e-loket.

De aanvraag kan nu ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres. De nieuwe codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus niet meer naar de gemeente. Dat is wel nog nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

Het is mogelijk dat de gemeente een retributie vraagt voor het afleveren van de nieuwe PUK-code.

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/puk-codes/