Deadline indienen aangiftes nadert

Vzw's, vennootschappen en niet-inwoners/vennootschappen moeten ten laatste op xxxxxxx hun aangifte indienen.

Vzw's

De eerste deadline voor het indienen van de aangifte in de rechtspersonenbelasting voor aanslagjaar 2020 is xxxxxxxx.

  • Als uw algemene vergadering plaatsvond vóór 1 september moet u uw aangifte ten laatste op xxxxxxxxx indienen.
  • Als de algemene vergadering plaatsvond na 1 september xxxxx, vindt u hier de deadlines.

Uw aangifte moet u vanaf dit jaar verplicht elektronisch indienen via Biztax.

Vennootschappen en niet-inwoners/vennootschappen

De eerste deadline voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen voor aanslagjaar xxxxxxxx.

  • Als uw algemene vergadering plaatsvond vóór 1 september moet u uw aangifte ten laatste op xxxxx indienen.
  • Als de algemene vergadering plaatsvond na 1 september xxxxx, vindt u hier de deadlines.

Uw aangifte moet u online indien via Biztax.

Bron: bericht op de website van de FOD Financiën.